Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng phân hệ giúp bộ phận bán hàng quản trị toàn diện hoạt động bán hàng trong công ty từ:quản lý danh sách khách hàng, chương trình bán hàng, giá bán, hợp đồng, đơn hàng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý danh sách khách hàng

Với giải pháp này từ GREENSYS ERP bạn có thể quản lý tập trung toàn bộ khách hàng của công ty.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, công nợ.
Từ đó, bạn có cơ sở để thống kê hiệu quả bán hàng qua kênh bán hàng, khu vực, nhóm khách hàng dựa trên hệ thống GREENSYS ERP.

 

 

Quản lý chương trình khuyến mãi/ điểm tích lũy

Cho phép thiết lập các chương trình khuyến mãi theo:
Chiết khấu tổng đơn.
Chiết khấu theo sản phẩm/nhóm sản phẩm.
Mua X tặng Y.
Tặng quà nhân ngày sinh nhật, dịp lễ.
Voucher, coupon.
Tích luỹ điểm/ sử dụng điểm.

Yêu cầu demo

 

Quản lý giá bán hàng

Cho phép tạo nhiều bảng giá cho nhiều loại đối tượng khách hàng khác nhau. Các bảng giá đều quản lý theo thời gian hiệu lực.
Khi có sự thay đổi giá, hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập biên bản điều chỉnh ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.

Quản lý đơn hàng đổi trả

Hệ thống cho phép thiết lập các điều kiện được phép đổi trả theo quy định doanh nghiệp.
Cho phép đổi các sản phẩm thoả điều kiện lớn hơn hoặc bằng trị giá đơn hàng cũ.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty
 

Quản lý hợp đồng/ đơn hàng bán/ kế hoạch nhận hàng

 

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép bạn quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, việc này giúp bạn tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ và giảm chi phí lưu trữ.

 Đăng ký tư vấn

 

 

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/ đơn hàng bán

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng bán hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ, thông tin tức thời.
Theo dõi quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.

Tư vấn ngay
 

Quản lý chứng từ phải thu

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

 Yêu cầu demo

Phần mềm quản lý bán hàng phân hệ giúp bộ phận bán hàng quản trị toàn diện hoạt động bán hàng trong công ty từ:quản lý danh sách khách hàng, chương trình bán hàng, giá bán, hợp đồng, đơn hàng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 


 

Quản lý danh sách khách hàng

Với giải pháp này từ GREENSYS ERP bạn có thể quản lý tập trung toàn bộ khách hàng của công ty.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, công nợ.
Từ đó, bạn có cơ sở để thống kê hiệu quả bán hàng qua kênh bán hàng, khu vực, nhóm khách hàng dựa trên hệ thống GREENSYS ERP.
 

Quản lý chương trình khuyến mãi/ điểm tích lũy

Cho phép thiết lập các chương trình khuyến mãi theo:
Chiết khấu tổng đơn.
Chiết khấu theo sản phẩm/nhóm sản phẩm.
Mua X tặng Y.
Tặng quà nhân ngày sinh nhật, dịp lễ.
Voucher, coupon.
Tích luỹ điểm/ sử dụng điểm.

Yêu cầu demo

 

Quản lý giá bán hàng

Cho phép tạo nhiều bảng giá cho nhiều loại đối tượng khách hàng khác nhau. Các bảng giá đều quản lý theo thời gian hiệu lực.
Khi có sự thay đổi giá, hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập biên bản điều chỉnh ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.


Quản lý hợp đồng/ đơn hàng bán/ kế hoạch nhận hàng
 

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép bạn quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, việc này giúp bạn tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ và giảm chi phí lưu trữ.

 Đăng ký tư vấn

 

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/
đơn hàng bán

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng bán hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ, thông tin tức thời.
Theo dõi quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.

Quản lý đơn hàng đổi trả

Hệ thống cho phép thiết lập các điều kiện được phép đổi trả theo quy định doanh nghiệp.
Cho phép đổi các sản phẩm thoả điều kiện lớn hơn hoặc bằng trị giá đơn hàng cũ.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.

Tư vấn ngay

 Quản lý chứng từ phải thu

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

 Dùng thử 1 tháng miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng phân hệ giúp bộ phận bán hàng quản trị toàn diện hoạt động bán hàng trong công ty từ: quản lý danh sách khách hàng, chương trình bán hàng, giá bán, hợp đồng, đơn hàng và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng.

Đăng ký dùng thử
 

Quản lý danh sách khách hàng

Với giải pháp này từ GREENSYS ERP bạn có thể quản lý tập trung toàn bộ khách hàng của công ty.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, công nợ.
Từ đó, bạn có cơ sở để thống kê hiệu quả bán hàng qua kênh bán hàng, khu vực, nhóm khách hàng dựa trên hệ thống GREENSYS ERP.
 

Quản lý chương trình khuyến mãi/ điểm tích lũy

Cho phép thiết lập các chương trình khuyến mãi theo:
Chiết khấu tổng đơn.
Chiết khấu theo sản phẩm/nhóm sản phẩm.
Mua X tặng Y.
Tặng quà nhân ngày sinh nhật, dịp lễ.
Voucher, coupon.
Tích luỹ điểm/ sử dụng điểm.

Yêu cầu demo

 

Quản lý giá bán hàng

Cho phép tạo nhiều bảng giá cho nhiều loại đối tượng khách hàng khác nhau. Các bảng giá đều quản lý theo thời gian hiệu lực.
Khi có sự thay đổi giá, hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập biên bản điều chỉnh ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.


Quản lý hợp đồng/ đơn hàng bán/ kế hoạch nhận hàng
 

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép bạn quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, việc này giúp bạn tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ và giảm chi phí lưu trữ.

 Đăng ký tư vấn

 

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/ đơn hàng bán

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng bán hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ, thông tin tức thời.
Theo dõi quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.


Quản lý đơn hàng đổi trả

Hệ thống cho phép thiết lập các điều kiện được phép đổi trả theo quy định doanh nghiệp.
Cho phép đổi các sản phẩm thoả điều kiện lớn hơn hoặc bằng trị giá đơn hàng cũ.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.

Tư vấn ngay

 

Quản lý chứng từ phải thu

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

 Dùng thử 1 tháng miễn phí

Kết nối với chúng tôi