Phần mềm quản lý bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng chỉ trên một hệ thống duy nhất. Kiểm soát hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận chi nhánh từ xa. Quản lý nhân viên, đối tác, khách hàng dễ dàng. Tự động tổng hợp báo cáo tài chính, tiết kiệm thời gian quản lý quá trình phân phối bán lẻ của doanh nghiệp.
 Đăng ký dùng thử
 

Màn hình bán lẻ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp màn hình bán hàng trực quan và dễ sử dụng cho nhân viên, giúp nhập đơn hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Màn hình này hỗ trợ tự động cập nhật thông tin khách hàng qua việc quét mã, ghi nhận tên nhân viên tạo đơn, và cho phép in đơn hàng khi hoàn thành.

 

 

Thiết lập bảng giá cửa hàng

GREENSYS ERP cho phép thiết lập nhiều mức giá để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Chức năng này cho phép áp dụng giá theo từng chi nhánh, nhóm khách hàng, hoặc thời điểm khác nhau, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và chương trình khuyến mại theo cách hiệu quả và linh hoạt hơn. 

Quản lý khai báo ca làm việc

Hệ thống GREENSYS ERP không chỉ cho phép quản lý và cài đặt ca làm việc của nhân viên một cách hiệu quả mà còn ghi nhận quá trình đăng ký và khai báo các ca làm việc. Nhân viên có thể dễ dàng đăng ký ca làm việc theo nhu cầu của họ, đồng thời hệ thống cũng tự động ghi nhận quá trình mở và đóng ca hàng ngày, giúp quản lý hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong lịch làm việc của nhân viên.

Đăng ký tư vấn
 

 

Quản lý tồn kho

Cảnh báo tình trạng tồn kho: Giúp các nhà bán lẻ có thể theo dõi và kiểm soát lượng hàng tồn kho của từng cửa hàng chi tiết theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể cài đặt mức cảnh báo tình trạng hàng hóa thừa hoặc thiếu trong kho phù hợp.

Luân chuyển hàng: Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý và điều chỉnh việc luân chuyển hàng giữa nhà phân phối hoặc giữa các cửa hàng một cách dễ dàng và tiện lợi. 

Quản lý đơn hàng mua

Nhân viên tại cửa hàng chủ động tạo phiếu mua hàng nội bộ thông qua hệ thống GREENSYS ERP,  đảm bảo rằng cửa hàng luôn có đủ hàng để bán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hệ thống quản lý tất cả các đơn hàng mua từ lúc tạo phiếu cho đến khi duyệt phiếu xuất và quá trình luân chuyển hàng hóa, nhập kho, cũng như thanh toán các đơn hàng mua. Quản lý cửa hàng có thể xem lại lịch sử đơn hàng mua và thời gian nhập kho theo thời gian thực.
Hệ thống GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa quy trình đặt đơn hàng bán trong doanh nghiệp.
 

Giải Pháp GREENSYS ERP giải quyết các bài toán mà doanh nghiệp Bán lẻ thường gặp

Giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mang đến hệ sinh thái đồng bộ

Yêu cầu demo

 

Lập kế hoạch doanh thu

Quản lý có thể sử dụng tính năng này để đặt mục tiêu doanh thu cho từng cửa hàng và theo dõi tiến độ hoàn thành.

 

Báo cáo công nợ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp các báo cáo về công nợ của điểm bán lẻ với nhà phân phối, giúp quản lý theo dõi và quản lý các khoản nợ một cách chặt chẽ.

 

Báo cáo doanh thu

Các báo cáo tự động về doanh thu, tiền mặt và các giao dịch chuyển khoản giúp các quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh hàng ngày của cửa hàng.

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng chỉ trên một hệ thống duy nhất. Kiểm soát hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận chi nhánh từ xa. Quản lý nhân viên, đối tác, khách hàng dễ dàng. Tự động tổng hợp báo cáo tài chính, tiết kiệm thời gian quản lý quá trình phân phối bán lẻ của doanh nghiệp.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Màn hình bán lẻ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp màn hình bán hàng trực quan và dễ sử dụng cho nhân viên, giúp nhập đơn hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Màn hình này hỗ trợ tự động cập nhật thông tin khách hàng qua việc quét mã, ghi nhận tên nhân viên tạo đơn, và cho phép in đơn hàng khi hoàn thành.

 
 

Thiết lập bảng giá cửa hàng

GREENSYS ERP cho phép thiết lập nhiều mức giá để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Chức năng này cho phép áp dụng giá theo từng chi nhánh, nhóm khách hàng, hoặc thời điểm khác nhau, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và chương trình khuyến mại theo cách hiệu quả và linh hoạt hơn.

 

Quản lý khai báo ca làm việc

Hệ thống GREENSYS ERP không chỉ cho phép quản lý và cài đặt ca làm việc của nhân viên một cách hiệu quả mà còn ghi nhận quá trình đăng ký và khai báo các ca làm việc. Nhân viên có thể dễ dàng đăng ký ca làm việc theo nhu cầu của họ, đồng thời hệ thống cũng tự động ghi nhận quá trình mở và đóng ca hàng ngày, giúp quản lý hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong lịch làm việc của nhân viên.

Đăng ký tư vấn

 

Quản lý đơn hàng mua

Nhân viên tại cửa hàng chủ động tạo phiếu mua hàng nội bộ thông qua hệ thống GREENSYS ERP, đảm bảo rằng cửa hàng luôn có đủ hàng để bán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hệ thống quản lý tất cả các đơn hàng mua từ lúc tạo phiếu cho đến khi duyệt phiếu xuất và quá trình luân chuyển hàng hóa, nhập kho, cũng như thanh toán các đơn hàng mua. Quản lý cửa hàng có thể xem lại lịch sử đơn hàng mua và thời gian nhập kho theo thời gian thực.
Hệ thống GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa quy trình đặt đơn hàng bán trong doanh nghiệp.
 

Quản lý tồn kho

Cảnh báo tình trạng tồn kho: Giúp các nhà bán lẻ có thể theo dõi và kiểm soát lượng hàng tồn kho của từng cửa hàng chi tiết theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể cài đặt mức cảnh báo tình trạng hàng hóa thừa hoặc thiếu trong kho phù hợp.

Luân chuyển hàng: Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý và điều chỉnh việc luân chuyển hàng giữa nhà phân phối hoặc giữa các cửa hàng một cách dễ dàng và tiện lợi.

 

Giải Pháp GREENSYS ERP giải quyết các bài toán mà doanh nghiệp Bán lẻ thường gặp
Giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mang đến hệ sinh thái đồng bộ

Yêu cầu demo

 

Lập kế hoạch doanh thu

Quản lý có thể sử dụng tính năng này để đặt mục tiêu doanh thu cho từng cửa hàng và theo dõi tiến độ hoàn thành.

Báo cáo công nợ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp các báo cáo về công nợ của điểm bán lẻ với nhà phân phối, giúp quản lý theo dõi và quản lý các khoản nợ một cách chặt chẽ.

Báo cáo doanh thu

Các báo cáo tự động về doanh thu, tiền mặt và các giao dịch chuyển khoản giúp các quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh hàng ngày của cửa hàng.
Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng chỉ trên một hệ thống duy nhất. Kiểm soát hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận chi nhánh từ xa. Quản lý nhân viên, đối tác, khách hàng dễ dàng. Tự động tổng hợp báo cáo tài chính, tiết kiệm thời gian quản lý quá trình phân phối bán lẻ của doanh nghiệp.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Màn hình bán lẻ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp màn hình bán hàng trực quan và dễ sử dụng cho nhân viên, giúp nhập đơn hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Màn hình này hỗ trợ tự động cập nhật thông tin khách hàng qua việc quét mã, ghi nhận tên nhân viên tạo đơn, và cho phép in đơn hàng khi hoàn thành.

 

Thiết lập bảng giá cửa hàng

GREENSYS ERP cho phép thiết lập nhiều mức giá để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Chức năng này cho phép áp dụng giá theo từng chi nhánh, nhóm khách hàng, hoặc thời điểm khác nhau, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và chương trình khuyến mại theo cách hiệu quả và linh hoạt hơn.


 

Quản lý khai báo ca làm việc

Hệ thống GREENSYS ERP không chỉ cho phép quản lý và cài đặt ca làm việc của nhân viên một cách hiệu quả mà còn ghi nhận quá trình đăng ký và khai báo các ca làm việc. Nhân viên có thể dễ dàng đăng ký ca làm việc theo nhu cầu của họ, đồng thời hệ thống cũng tự động ghi nhận quá trình mở và đóng ca hàng ngày, giúp quản lý hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong lịch làm việc của nhân viên.

Đăng ký tư vấn

Quản lý đơn hàng mua

Nhân viên tại cửa hàng chủ động tạo phiếu mua hàng nội bộ thông qua hệ thống GREENSYS ERP,  đảm bảo rằng cửa hàng luôn có đủ hàng để bán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hệ thống quản lý tất cả các đơn hàng mua từ lúc tạo phiếu cho đến khi duyệt phiếu xuất và quá trình luân chuyển hàng hóa, nhập kho, cũng như thanh toán các đơn hàng mua. Quản lý cửa hàng có thể xem lại lịch sử đơn hàng mua và thời gian nhập kho theo thời gian thực.
Hệ thống GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa quy trình đặt đơn hàng bán trong doanh nghiệp.
 

 

Quản lý tồn kho

Cảnh báo tình trạng tồn kho: Giúp các nhà bán lẻ có thể theo dõi và kiểm soát lượng hàng tồn kho của từng cửa hàng chi tiết theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể cài đặt mức cảnh báo tình trạng hàng hóa thừa hoặc thiếu trong kho phù hợp.

Luân chuyển hàng: Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý và điều chỉnh việc luân chuyển hàng giữa nhà phân phối hoặc giữa các cửa hàng một cách dễ dàng và tiện lợi.


 

Giải Pháp GREENSYS ERP giải quyết các bài toán mà doanh nghiệp Bán lẻ thường gặp
Giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mang đến hệ sinh thái đồng bộ

Yêu cầu demo

 

Lập kế hoạch doanh thu

Quản lý có thể sử dụng tính năng này để đặt mục tiêu doanh thu cho từng cửa hàng và theo dõi tiến độ hoàn thành.

 

Báo cáo công nợ

Hệ thống GREENSYS ERP cung cấp các báo cáo về công nợ của điểm bán lẻ với nhà phân phối, giúp quản lý theo dõi và quản lý các khoản nợ một cách chặt chẽ.

 

Báo cáo doanh thu

Các báo cáo tự động về doanh thu, tiền mặt và các giao dịch chuyển khoản giúp các quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh hàng ngày của cửa hàng.

Kết nối với chúng tôi