Phần mềm quản lý dự án xây dựng trực tuyến

GREENSYS ERP - Giải pháp quản lý chuyên sâu doanh nghiệp xây dựng. Hệ thống quản lý dự án xây dựng hàng đầu, giúp doanh nghiệp quản lý hàng trăm dự án trực tuyến, linh hoạt và hiệu quả trên thiết bị di động. Đồng hành cùng nhà quản trị, GREENSYS ERP đảm bảo tối ưu hóa quản lý công việc và giám sát tiến độ dự án hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý BOQ (Bill of quantity)

Hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết theo khối lượng, giá trị, tiến độ thực hiện theo từng hợp đồng với chủ đầu tư và thầu phụ. Đảm bảo doanh nghiệp có sự kiểm soát hoàn hảo từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện, giám sát, báo cáo đúng tiến độ và chất lượng của từng công trình xây dựng, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu những sai sót làm tăng chi phí ước tính ban đầu.

 

Quản lý tồn kho

Việc xác định giá trị tồn kho tại từng dự án luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Với hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ thực hiện của từng giai đoạn như:

 • Khối lượng đã lắp đặt;
 • Khối lượng nghiệm thu nội bộ công ty;
 • Khối lượng tư vấn giám sát đã nghiệm thu;
 • Khối lượng trình chủ đầu tư duyệt;
 • Khối lượng chủ đầu tư duyệt.

Đặt biệt giúp ban quản lý dự án ghi nhận chi tiết các check list trong quá trình thực hiện dự án. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp theo dõi khối lượng tồn kho đang ở giai đoạn nào, khối lượng vật tư đã được nhập/ xuất và tồn kho theo từng mã cụ thể, xác định chính xác mục tiêu tiêu hao nguyên vật liệu cho từng hạng mục cụ thể để hoàn thành công việc cũng như hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án. Từ đó, ban quản trị dễ dàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động sử dụng vật tư tại công trình, GREENSYS ERP còn đưa ra các cảnh báo định mức vật tư theo thời gian thực giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa rủi ro vượt định mức so với kế hoạch ban đầu.
Yêu cầu demo

 

Quản lý ngân sách dự án

Quản lý ngân sách dự án được xem như là kim chỉ nam vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi tài chính và ảnh hưởng đến kết quả của dự án. Với GREENSYS ERP ngân sách dự án sẽ chia thành các khoản mục chính như:

 • Ngân sách vật tư;
 • Ngân sách máy móc thiết bị;
 • Ngân sách giao thầu nhân công;
 • Ngân sách giao thầu trọn gói;
 • Ngân sách tài chính;
 • Ngân sách quản lý;
 • Dự phòng phí.

GREENSYS ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Hệ thống có khả năng cung cấp báo cáo tổng thể về tình hình tài chính của từng dự án chỉ trên một màn hình, kịp thời hỗ trợ nhà quản trị đưa ra chiến lược phù hợp để mọi dự án được triển khai thành công toàn diện.

 

Quản lý vật tư

Quản lý vật tư tại dự án không còn là bài toán xa lạ của các công ty xây dựng. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp quản lý tồn kho vật tư tại dự án theo nhiều chủng loại như:

 • Vật tư chính;
 • Vật tư phụ;
 • Công cụ dụng cụ tiêu hao;
 • Công cụ dụng cụ;
 • Máy móc thiết bị công ty;
 • Máy móc thiết bị thuê ngoài.

Đảm bảo đồng nhất về quản lý giữa ban chỉ huy công trình và phòng vật tư, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ giá trị tồn kho vật tư tại công trình và minh bạch trong khai báo sử dụng vật tư tránh tình trạng vượt quá định mức.

Kiểm soát công nợ

Ghi nhận công nợ phải thu, phải trả đúng thời điểm và phân loại quản lý công nợ rất quan trọng. Với hệ thống GREENSYS ERP giúp bạn tự động phân loại công nợ theo các loại như:

 • Công nợ phải thu;
 • Công nợ phải trả;
 • Tạm ứng chủ đầu tư;
 • Tạm ứng với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;
 • Các khoản tạm giữ;
 • Giá trị bảo hành, bảo lưu.

Bên cạnh đó hệ thống tự động chia các khoản công nợ này theo tuổi nợ tương ứng từ đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện ra rủi ro về tài chính cũng như lên kế hoạch dòng tiền.

 

Quản lý nhà cung cấp/ nhà thầu phụ

Có rất nhiều nhà thầu xem nhà thầu phụ, nhà cung cấp là nguồn lực quý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh đi xa hơn. Nhưng để quản lý, phân loại, đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ luôn là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp.

Hệ thống GREENSYS ERP không những giúp bạn quản lý:

 • Phân loại danh sách nhà cung cấp;
 • Phân loại danh sách nhà thầu phụ;
 • Bảo mật thông tin nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo từng phòng/ Ban/ Dự án;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ khi tìm mới;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ trong quá trình vận hành.

Với hệ thống GREENSYS ERP giúp đánh giá và đảm bảo chất lượng nhà cung cấp/ nhà thầu phụ theo đúng tiêu chuẩn quản trị một cách nhanh nhất.

Dùng thử miễn phí 1 tháng 

 

Quản lý nhân sự

GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp, lên kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ. Cho phép hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp như:

 • Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp;
 • Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án;
 • Yêu cầu bổ sung nhân sự;
 • Quản lý điều động nhân sự;
 • Quản lý tuyển dụng;
 • Quản lý nhân sự;
 • Quản lý chấm công;
 • Quản lý tính lương, thưởng, phụ cấp;
 • Quản lý đào tạo;
 • Quản lý khen thưởng kỹ luật.
 

Quản lý hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ của dự án rất quan trọng và cần đảm bảo an toàn thông tin bảo mật của công trình, hệ thống GREENSYS ERP mang đến giải pháp khi ứng dụng chuyển đổi số để giải quyết các bài toán về:

 • Giảm thiểu sai sót trong việc chuẩn bị hồ sơ;
 • Giảm chi phí luân chuyển chứng từ;
 • Giảm chi phí lưu trữ;
 • Giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ.

Liên hệ hotline 

GREENSYS ERP - Giải pháp quản lý chuyên sâu doanh nghiệp xây dựng. Hệ thống quản lý dự án xây dựng hàng đầu, giúp doanh nghiệp quản lý hàng trăm dự án trực tuyến, linh hoạt và hiệu quả trên thiết bị di động. Đồng hành cùng nhà quản trị, GREENSYS ERP đảm bảo tối ưu hóa quản lý công việc và giám sát tiến độ dự án hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý BOQ (Bill of quantity)

Hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết theo khối lượng, giá trị, tiến độ thực hiện theo từng hợp đồng với chủ đầu tư và thầu phụ. Đảm bảo doanh nghiệp có sự kiểm soát hoàn hảo từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện, giám sát, báo cáo đúng tiến độ và chất lượng của từng công trình xây dựng, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu những sai sót làm tăng chi phí ước tính ban đầu.

 

Quản lý tồn kho

Việc xác định giá trị tồn kho tại từng dự án luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Với hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ thực hiện của từng giai đoạn như:

 • Khối lượng đã lắp đặt;
 • Khối lượng nghiệm thu nội bộ công ty;
 • Khối lượng tư vấn giám sát đã nghiệm thu;
 • Khối lượng trình chủ đầu tư duyệt;
 • Khối lượng chủ đầu tư duyệt.

Đặt biệt giúp ban quản lý dự án ghi nhận chi tiết các check list trong quá trình thực hiện dự án. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp theo dõi khối lượng tồn kho đang ở giai đoạn nào, khối lượng vật tư đã được nhập/ xuất và tồn kho theo từng mã cụ thể, xác định chính xác mục tiêu tiêu hao nguyên vật liệu cho từng hạng mục cụ thể để hoàn thành công việc cũng như hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án. Từ đó, ban quản trị dễ dàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động sử dụng vật tư tại công trình, GREENSYS ERP còn đưa ra các cảnh báo định mức vật tư theo thời gian thực giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa rủi ro vượt định mức so với kế hoạch ban đầu.

Yêu cầu demo
 

 

Quản lý ngân sách dự án

Quản lý ngân sách dự án được xem như là kim chỉ nam vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi tài chính và ảnh hưởng đến kết quả của dự án. Với GREENSYS ERP ngân sách dự án sẽ chia thành các khoản mục chính như:

 • Ngân sách vật tư;
 • Ngân sách máy móc thiết bị;
 • Ngân sách giao thầu nhân công;
 • Ngân sách giao thầu trọn gói;
 • Ngân sách tài chính;
 • Ngân sách quản lý;
 • Dự phòng phí.

GREENSYS ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Hệ thống có khả năng cung cấp báo cáo tổng thể về tình hình tài chính của từng dự án chỉ trên một màn hình, kịp thời hỗ trợ nhà quản trị đưa ra chiến lược phù hợp để mọi dự án được triển khai thành công toàn diện.
 

 

Quản lý vật tư

Quản lý vật tư tại dự án không còn là bài toán xa lạ của các công ty xây dựng. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp quản lý tồn kho vật tư tại dự án theo nhiều chủng loại như:

 • Vật tư chính;
 • Vật tư phụ;
 • Công cụ dụng cụ tiêu hao;
 • Công cụ dụng cụ;
 • Máy móc thiết bị công ty;
 • Máy móc thiết bị thuê ngoài.

Đảm bảo đồng nhất về quản lý giữa ban chỉ huy công trình và phòng vật tư, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ giá trị tồn kho vật tư tại công trình và minh bạch trong khai báo sử dụng vật tư tránh tình trạng vượt quá định mức.

Kiểm soát công nợ

Ghi nhận công nợ phải thu, phải trả đúng thời điểm và phân loại quản lý công nợ rất quan trọng. Với hệ thống GREENSYS ERP giúp bạn tự động phân loại công nợ theo các loại như:

 • Công nợ phải thu;
 • Công nợ phải trả;
 • Tạm ứng chủ đầu tư;
 • Tạm ứng với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;
 • Các khoản tạm giữ;
 • Giá trị bảo hành, bảo lưu.

Bên cạnh đó hệ thống tự động chia các khoản công nợ này theo tuổi nợ tương ứng từ đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện ra rủi ro về tài chính cũng như lên kế hoạch dòng tiền.

 

Quản lý nhà cung cấp/ nhà thầu phụ

Có rất nhiều nhà thầu xem nhà thầu phụ, nhà cung cấp là nguồn lực quý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh đi xa hơn. Nhưng để quản lý, phân loại, đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ luôn là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp.

Hệ thống GREENSYS ERP không những giúp bạn quản lý:

 • Phân loại danh sách nhà cung cấp;
 • Phân loại danh sách nhà thầu phụ;
 • Bảo mật thông tin nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo từng phòng/ Ban/ Dự án;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ khi tìm mới;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ trong quá trình vận hành.

Với hệ thống GREENSYS ERP giúp đánh giá và đảm bảo chất lượng nhà cung cấp/ nhà thầu phụ theo đúng tiêu chuẩn quản trị một cách nhanh nhất.

Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

 

Quản lý nhân sự

GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp, lên kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ. Cho phép hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp như:

 • Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp;
 • Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án;
 • Yêu cầu bổ sung nhân sự;
 • Quản lý điều động nhân sự;
 • Quản lý tuyển dụng;
 • Quản lý nhân sự;
 • Quản lý chấm công;
 • Quản lý tính lương, thưởng, phụ cấp;
 • Quản lý đào tạo;
 • Quản lý khen thưởng kỹ luật.
 

Quản lý hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ của dự án rất quan trọng và cần đảm bảo an toàn thông tin bảo mật của công trình, hệ thống GREENSYS ERP mang đến giải pháp khi ứng dụng chuyển đổi số để giải quyết các bài toán về:

 • Giảm thiểu sai sót trong việc chuẩn bị hồ sơ;
 • Giảm chi phí luân chuyển chứng từ;
 • Giảm chi phí lưu trữ;
 • Giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ.

Liên hệ hotline
 

GREENSYS ERP - Giải pháp quản lý chuyên sâu doanh nghiệp xây dựng. Hệ thống quản lý dự án xây dựng hàng đầu, giúp doanh nghiệp quản lý hàng trăm dự án trực tuyến, linh hoạt và hiệu quả trên thiết bị di động. Đồng hành cùng nhà quản trị, GREENSYS ERP đảm bảo tối ưu hóa quản lý công việc và giám sát tiến độ dự án hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Đăng ký dùng thử
 

Quản lý BOQ (Bill of quantity)

Hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết theo khối lượng, giá trị, tiến độ thực hiện theo từng hợp đồng với chủ đầu tư và thầu phụ. Đảm bảo doanh nghiệp có sự kiểm soát hoàn hảo từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện, giám sát, báo cáo đúng tiến độ và chất lượng của từng công trình xây dựng, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu những sai sót làm tăng chi phí ước tính ban đầu.

 

Quản lý tồn kho

Việc xác định giá trị tồn kho tại từng dự án luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Với hệ thống GREENSYS ERP sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ thực hiện của từng giai đoạn như:

 • Khối lượng đã lắp đặt;
 • Khối lượng nghiệm thu nội bộ công ty;
 • Khối lượng tư vấn giám sát đã nghiệm thu;
 • Khối lượng trình chủ đầu tư duyệt;
 • Khối lượng chủ đầu tư duyệt.

Đặt biệt giúp ban quản lý dự án ghi nhận chi tiết các check list trong quá trình thực hiện dự án. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp theo dõi khối lượng tồn kho đang ở giai đoạn nào, khối lượng vật tư đã được nhập/ xuất và tồn kho theo từng mã cụ thể, xác định chính xác mục tiêu tiêu hao nguyên vật liệu cho từng hạng mục cụ thể để hoàn thành công việc cũng như hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án. Từ đó, ban quản trị dễ dàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động sử dụng vật tư tại công trình, GREENSYS ERP còn đưa ra các cảnh báo định mức vật tư theo thời gian thực giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa rủi ro vượt định mức so với kế hoạch ban đầu.

Yêu cầu demo
 

 

Quản lý ngân sách dự án

Quản lý ngân sách dự án được xem như là kim chỉ nam vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi tài chính và ảnh hưởng đến kết quả của dự án. Với GREENSYS ERP ngân sách dự án sẽ chia thành các khoản mục chính như:

 • Ngân sách vật tư;
 • Ngân sách máy móc thiết bị;
 • Ngân sách giao thầu nhân công;
 • Ngân sách giao thầu trọn gói;
 • Ngân sách tài chính;
 • Ngân sách quản lý;
 • Dự phòng phí.

GREENSYS ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Hệ thống có khả năng cung cấp báo cáo tổng thể về tình hình tài chính của từng dự án chỉ trên một màn hình, kịp thời hỗ trợ nhà quản trị đưa ra chiến lược phù hợp để mọi dự án được triển khai thành công toàn diện.
 

 

Quản lý vật tư

Quản lý vật tư tại dự án không còn là bài toán xa lạ của các công ty xây dựng. GREENSYS ERP cho phép doanh nghiệp quản lý tồn kho vật tư tại dự án theo nhiều chủng loại như:

 • Vật tư chính;
 • Vật tư phụ;
 • Công cụ dụng cụ tiêu hao;
 • Công cụ dụng cụ;
 • Máy móc thiết bị công ty;
 • Máy móc thiết bị thuê ngoài.

Đảm bảo đồng nhất về quản lý giữa ban chỉ huy công trình và phòng vật tư, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ giá trị tồn kho vật tư tại công trình và minh bạch trong khai báo sử dụng vật tư tránh tình trạng vượt quá định mức.

 

Kiểm soát công nợ

Ghi nhận công nợ phải thu, phải trả đúng thời điểm và phân loại quản lý công nợ rất quan trọng. Với hệ thống GREENSYS ERP giúp bạn tự động phân loại công nợ theo các loại như:

 • Công nợ phải thu;
 • Công nợ phải trả;
 • Tạm ứng chủ đầu tư;
 • Tạm ứng với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;
 • Các khoản tạm giữ;
 • Giá trị bảo hành, bảo lưu.

Bên cạnh đó hệ thống tự động chia các khoản công nợ này theo tuổi nợ tương ứng từ đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện ra rủi ro về tài chính cũng như lên kế hoạch dòng tiền.

 

Quản lý nhà cung cấp/ nhà thầu phụ

Có rất nhiều nhà thầu xem nhà thầu phụ, nhà cung cấp là nguồn lực quý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh đi xa hơn. Nhưng để quản lý, phân loại, đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ luôn là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp.

Hệ thống GREENSYS ERP không những giúp bạn quản lý:

 • Phân loại danh sách nhà cung cấp;
 • Phân loại danh sách nhà thầu phụ;
 • Bảo mật thông tin nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo từng phòng/ Ban/ Dự án;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ khi tìm mới;
 • Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ trong quá trình vận hành.

Với hệ thống GREENSYS ERP giúp đánh giá và đảm bảo chất lượng nhà cung cấp/ nhà thầu phụ theo đúng tiêu chuẩn quản trị một cách nhanh nhất.

Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

 

Quản lý nhân sự

GREENSYS ERP giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp, lên kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ. Cho phép hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp như:

 • Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp;
 • Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án;
 • Yêu cầu bổ sung nhân sự;
 • Quản lý điều động nhân sự;
 • Quản lý tuyển dụng;
 • Quản lý nhân sự;
 • Quản lý chấm công;
 • Quản lý tính lương, thưởng, phụ cấp;
 • Quản lý đào tạo;
 • Quản lý khen thưởng kỹ luật.
 

Quản lý hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ của dự án rất quan trọng và cần đảm bảo an toàn thông tin bảo mật của công trình, hệ thống GREENSYS ERP mang đến giải pháp khi ứng dụng chuyển đổi số để giải quyết các bài toán về:

 • Giảm thiểu sai sót trong việc chuẩn bị hồ sơ;
 • Giảm chi phí luân chuyển chứng từ;
 • Giảm chi phí lưu trữ;
 • Giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ.

Liên hệ hotline
 

Kết nối với chúng tôi