Phần mềm quản lý hồ sơ chứng từ

Lưu trữ và quản lý tài liệu doanh nghiệp: Hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng kho lưu trữ tài liệu số tập trung, giúp tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng, đảm bảo bảo mật tuyệt đối, tiết kiệm chi phí lưu trữ truyền thống lên đến 80%.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu số

Hệ thống cho phép số hóa, phân loại, lưu trữ và quản lý tài liệu không giới hạn trên điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp dễ dàng tối ưu hóa quy trình làm việc.

Quản lý thư mục theo nghiệp vụ

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu theo nghiệp vụ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và truy cập vào thông tin.
Cho phép đính kèm file trực tiếp trên từng nghiệp vụ thực hiện.
Tích hợp thông minh quản lý hóa đơn điện tử và chức năng ký duyệt online giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình làm việc. Điều này không chỉ tăng cường tính hiệu quả mà còn đảm bảo tính chính xác trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

 

Quản lý thư viện số

Thiết lập kho tài liệu số dùng chung phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Phân loại tài liệu khoa học theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp.
Dễ dàng truy cập tài liệu mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu demo 

 

Tra cứu tài liệu và lịch sử lưu trữ tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu GREENSYS ERP giúp tìm kiếm nhanh theo từ khóa trong tên thư mục, tài liệu theo thông tin các trường dữ liệu đã được bóc tách.

Người sử dụng có thể tra cứu hồ sơ tài liệu: theo ngày ban hành, theo ngày tạo, theo nơi lưu trữ, theo thời hạn lưu trữ, theo đơn vị quản lý, theo tiêu đề, theo năm của hồ sơ,…

Hỗ trợ xem lịch sử và báo cáo các hoạt động của người dùng liên quan đến thêm file đính kèm, xóa file hoặc chia sẻ hồ sơ cho người khác xem, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử.

Liên hệ hotline  

 

Bảo mật tuyệt đối

Cho phép phân quyền chi tiết xem, sửa, xoá, di chuyển,... tại từng tài liệu tới người dùng, phòng ban, nhóm người dùng.
Tích hợp với các quy trình phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, đính kèm file theo các nghiệp vụ riêng và quy tắc cần thiết, nhằm đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện bởi người đúng vào đúng thời điểm.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng

Lưu trữ và quản lý tài liệu doanh nghiệp: Hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng kho lưu trữ tài liệu số tập trung, giúp tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng, đảm bảo bảo mật tuyệt đối, tiết kiệm chi phí lưu trữ truyền thống lên đến 80%.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu số

Hệ thống cho phép số hóa, phân loại, lưu trữ và quản lý tài liệu không giới hạn trên điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp dễ dàng tối ưu hóa quy trình làm việc.


Quản lý thư mục theo nghiệp vụ

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu theo nghiệp vụ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và truy cập vào thông tin.
Cho phép đính kèm file trực tiếp trên từng nghiệp vụ thực hiện.
Tích hợp thông minh quản lý hóa đơn điện tử và chức năng ký duyệt online giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình làm việc. Điều này không chỉ tăng cường tính hiệu quả mà còn đảm bảo tính chính xác trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính của doanh nghiệp.
 

Quản lý thư viện số

Thiết lập kho tài liệu số dùng chung phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Phân loại tài liệu khoa học theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp.
Dễ dàng truy cập tài liệu mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu demo 

 

Tra cứu tài liệu và lịch sử lưu trữ tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu GREENSYS ERP giúp tìm kiếm nhanh theo từ khóa trong tên thư mục, tài liệu theo thông tin các trường dữ liệu đã được bóc tách.
Người sử dụng có thể tra cứu hồ sơ tài liệu: theo ngày ban hành, theo ngày tạo, theo nơi lưu trữ, theo thời hạn lưu trữ, theo đơn vị quản lý, theo tiêu đề, theo năm của hồ sơ,…
Hỗ trợ xem lịch sử và báo cáo các hoạt động của người dùng liên quan đến thêm file đính kèm, xóa file hoặc chia sẻ hồ sơ cho người khác xem, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử.

Liên hệ hotline  

 

Bảo mật tuyệt đối

Cho phép phân quyền chi tiết xem, sửa, xoá, di chuyển,... tại từng tài liệu tới người dùng, phòng ban, nhóm người dùng.
Tích hợp với các quy trình phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, đính kèm file theo các nghiệp vụ riêng và quy tắc cần thiết, nhằm đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện bởi người đúng vào đúng thời điểm.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng

Lưu trữ và quản lý tài liệu doanh nghiệp: Hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng kho lưu trữ tài liệu số tập trung, giúp tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng, đảm bảo bảo mật tuyệt đối, tiết kiệm chi phí lưu trữ truyền thống lên đến 80%.

Đăng ký dùng thử
 

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu số

Hệ thống cho phép số hóa, phân loại, lưu trữ và quản lý tài liệu không giới hạn trên điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp dễ dàng tối ưu hóa quy trình làm việc.


Quản lý thư mục theo nghiệp vụ

Thiết lập kho lưu trữ tài liệu theo nghiệp vụ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và truy cập vào thông tin.
Cho phép đính kèm file trực tiếp trên từng nghiệp vụ thực hiện.
Tích hợp thông minh quản lý hóa đơn điện tử và chức năng ký duyệt online giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình làm việc. Điều này không chỉ tăng cường tính hiệu quả mà còn đảm bảo tính chính xác trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính của doanh nghiệp.
 

Quản lý thư viện số

Thiết lập kho tài liệu số dùng chung phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Phân loại tài liệu khoa học theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp.
Dễ dàng truy cập tài liệu mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu demo 

 

Tra cứu tài liệu và lịch sử lưu trữ tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu GREENSYS ERP giúp tìm kiếm nhanh theo từ khóa trong tên thư mục, tài liệu theo thông tin các trường dữ liệu đã được bóc tách.
Người sử dụng có thể tra cứu hồ sơ tài liệu: theo ngày ban hành, theo ngày tạo, theo nơi lưu trữ, theo thời hạn lưu trữ, theo đơn vị quản lý, theo tiêu đề, theo năm của hồ sơ,…
Hỗ trợ xem lịch sử và báo cáo các hoạt động của người dùng liên quan đến thêm file đính kèm, xóa file hoặc chia sẻ hồ sơ cho người khác xem, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử.

Liên hệ hotline  

 

Bảo mật tuyệt đối

Cho phép phân quyền chi tiết xem, sửa, xoá, di chuyển,... tại từng tài liệu tới người dùng, phòng ban, nhóm người dùng.
Tích hợp với các quy trình phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, đính kèm file theo các nghiệp vụ riêng và quy tắc cần thiết, nhằm đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện bởi người đúng vào đúng thời điểm.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng

Kết nối với chúng tôi