Phần mềm quản lý ngân sách

Quản lý toàn diện ngân sách trong một doanh nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch tài chính theo từng chu kỳ và phân bổ, quản lý ngân sách một cách chặt chẽ và linh hoạt.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử 
 

Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch kết quả tài chính mong muốn theo từng chu kỳ, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí cụ thể theo phòng ban, dự án.
Phân bổ và quản lý ngân sách theo tỷ lệ bằng cách thiết lập tương ứng với thẻ tài khoản kế toán quản trị cho một đầu mục doanh thu hoặc chi phí.
Lựa chọn tổng hợp ngân sách thực tế dựa trên các ghi nhận bút toán phát sinh thực hiện theo tài khoản kế toán tài chính hoặc tài khoản kế toán quản trị.
Quản lý ngân sách và theo dõi biến động ngân sách tại bất kỳ thời điểm nào, cập nhật giá trị ngân sách thực tế ngay khi phát sinh các bút toán kế toán liên quan.

GREENSYS ERP truy cập mọi lúc, mọi nơi. Quản lý ngân sách hiệu quả ngay hôm nay.

Dùng thử miễn phí

 

Tối ưu hóa tính năng sử dụng

Đo lường hiệu suất đạt được bằng cách tự động tính toán tỷ lệ thực hiện dựa trên số liệu tính toán kế hoạch.
Có thể thiết lập các quy tắc cảnh báo cho người có quyền khi  đến các mức ngân sách mong muốn (gần tới mức, tới mức, quá mức ngân sách...), bằng một hoặc nhiều lần.
Dễ dàng tra cứu, truy vết, dẫn chiếu trực tiếp tới phát sinh kế toán đã thực hiện trong khoản ngân sách.
Hệ thống báo cáo quản lý ngân sách được thể hiện với dạng phân tích (pivot), danh sách (list), biểu đồ (dạng cột, bánh, đường...) giúp người dùng có đầy đủ thông tin đa chiều và trực quan với các số liệu phát sinh theo thời gian thực.

Khả năng tích hợp và mở rộng module

Khả năng tích hợp với các module mua hàng, bán hàng và dự án, tạo nên một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính.
Tính linh hoạt của giải pháp cho phép điều chỉnh kế hoạch ngân sách sau khi được CFO phê duyệt một cách nhanh chóng và chính xác, giúp doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt với các biến động của thị trường.

Yêu cầu demo

Quản lý toàn diện ngân sách trong một doanh nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch tài chính theo từng chu kỳ và phân bổ, quản lý ngân sách một cách chặt chẽ và linh hoạt.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử 
 

Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch kết quả tài chính mong muốn theo từng chu kỳ, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí cụ thể theo phòng ban, dự án.
Phân bổ và quản lý ngân sách theo tỷ lệ bằng cách thiết lập tương ứng với thẻ tài khoản kế toán quản trị cho một đầu mục doanh thu hoặc chi phí.
Lựa chọn tổng hợp ngân sách thực tế dựa trên các ghi nhận bút toán phát sinh thực hiện theo tài khoản kế toán tài chính hoặc tài khoản kế toán quản trị.
Quản lý ngân sách và theo dõi biến động ngân sách tại bất kỳ thời điểm nào, cập nhật giá trị ngân sách thực tế ngay khi phát sinh các bút toán kế toán liên quan.


GREENSYS ERP truy cập mọi lúc, mọi nơi. Quản lý ngân sách hiệu quả ngay hôm nay.

Dùng thử miễn phí

Tối ưu hóa tính năng sử dụng

Đo lường hiệu suất đạt được bằng cách tự động tính toán tỷ lệ thực hiện dựa trên số liệu tính toán kế hoạch.
Có thể thiết lập các quy tắc cảnh báo cho người có quyền khi đến các mức ngân sách mong muốn (gần tới mức, tới mức, quá mức ngân sách...), bằng một hoặc nhiều lần.
Dễ dàng tra cứu, truy vết, dẫn chiếu trực tiếp tới phát sinh kế toán đã thực hiện trong khoản ngân sách.
Hệ thống báo cáo quản lý ngân sách được thể hiện với dạng phân tích (pivot), danh sách (list), biểu đồ (dạng cột, bánh, đường...) giúp người dùng có đầy đủ thông tin đa chiều và trực quan với các số liệu phát sinh theo thời gian thực.

 

Khả năng tích hợp và mở rộng module

Khả năng tích hợp với các module mua hàng, bán hàng và dự án, tạo nên một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính.
Tính linh hoạt của giải pháp cho phép điều chỉnh kế hoạch ngân sách sau khi được CFO phê duyệt một cách nhanh chóng và chính xác, giúp doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt với các biến động của thị trường.

Yêu cầu demo

Quản lý toàn diện ngân sách trong một doanh nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch tài chính theo từng chu kỳ và phân bổ, quản lý ngân sách một cách chặt chẽ và linh hoạt.

Đăng ký dùng thử

Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch kết quả tài chính mong muốn theo từng chu kỳ, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí cụ thể theo phòng ban, dự án.
Phân bổ và quản lý ngân sách theo tỷ lệ bằng cách thiết lập tương ứng với thẻ tài khoản kế toán quản trị cho một đầu mục doanh thu hoặc chi phí.
Lựa chọn tổng hợp ngân sách thực tế dựa trên các ghi nhận bút toán phát sinh thực hiện theo tài khoản kế toán tài chính hoặc tài khoản kế toán quản trị.
Quản lý ngân sách và theo dõi biến động ngân sách tại bất kỳ thời điểm nào, cập nhật giá trị ngân sách thực tế ngay khi phát sinh các bút toán kế toán liên quan.

GREENSYS ERP truy cập mọi lúc, mọi nơi. Quản lý ngân sách hiệu quả ngay hôm nay.

Yêu cầu demo

Tối ưu hóa tính năng sử dụng

Đo lường hiệu suất đạt được bằng cách tự động tính toán tỷ lệ thực hiện dựa trên số liệu tính toán kế hoạch.
Có thể thiết lập các quy tắc cảnh báo cho người có quyền khi đến các mức ngân sách mong muốn (gần tới mức, tới mức, quá mức ngân sách...), bằng một hoặc nhiều lần.
Dễ dàng tra cứu, truy vết, dẫn chiếu trực tiếp tới phát sinh kế toán đã thực hiện trong khoản ngân sách.
Hệ thống báo cáo quản lý ngân sách được thể hiện với dạng phân tích (pivot), danh sách (list), biểu đồ (dạng cột, bánh, đường...) giúp người dùng có đầy đủ thông tin đa chiều và trực quan với các số liệu phát sinh theo thời gian thực.

Khả năng tích hợp và mở rộng

Khả năng tích hợp với các module mua hàng, bán hàng và dự án, tạo nên một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính.
Tính linh hoạt của giải pháp cho phép điều chỉnh kế hoạch ngân sách sau khi được CFO phê duyệt một cách nhanh chóng và chính xác, giúp doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt với các biến động của thị trường.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Kết nối với chúng tôi