Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Cung cấp một hệ thống toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý nguồn nhân lực, tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự từ dự báo nhu cầu đến quá trình phát triển của nhân sự và quản lý chấm công, tính lương.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch nhân sự của công ty và nhu cầu cụ thể của từng phòng ban.
Quản lý nguồn CV: Tổ chức quản lý danh sách CV hồ sơ ứng viên một cách cẩn thận, tập trung vào việc xây dựng một nguồn ứng viên chất lượng và tiềm năng cho tương lai.
Phỏng vấn và đánh giá: Tổ chức lên kế hoạch các buổi phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, bao gồm cả phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến, để đánh giá kỹ năng, sự phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.
Quản lý quá trình thử việc: Lập kế hoạch công việc, theo dõi hiệu suất, quyết định chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng, và tích hợp với các quy trình HR khác. Điều này tăng cường hiệu quả và minh bạch trong quản lý nhân sự.

 

Quản lý thông tin nhân sự

Từ khi nhân sự gia nhập vào công ty cho đến lúc kết thúc công tác, hệ thống GREENSYS ERP cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển của nhân sự.
Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp: GREENSYS ERP giúp dự đoán nhu cầu nhân sự trên toàn doanh nghiệp, từ đó đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý nguồn lực nhân sự.
Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án: Với tính năng này, doanh nghiệp có thể quản lý và phân bổ nguồn lực nhân sự một cách chính xác và hiệu quả theo từng phòng ban, dự án cụ thể.
Điều động nhân sự: Quản lý quá trình điều chuyển nhân sự, ghi chép lịch sử công việc và thăng tiến trong hồ sơ nhân viên.
Khen thưởng & kỷ luật: Nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ nhận được khen ngợi và thưởng phù hợp. GREENSYS ERP theo dõi lịch sử hiệu suất công việc của từng nhân viên để đánh giá xứng đáng.
Thôi việc: Xây dựng quy trình rõ ràng cho việc thôi việc, bao gồm các biểu mẫu bàn giao, thủ tục chấm dứt hợp đồng và các báo cáo liên quan.

Yêu cầu demo 

 

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công: Với GREENSYS ERP sử dụng công nghệ chấm công tọa độ định vị GPS, từ đó doanh nghiệp có thể theo dõi và ghi nhận thông tin chấm công của nhân viên với dữ liệu thực chính xác, hiệu quả.
Tự động hóa bảng công: Dựa trên dữ liệu từ quá trình chấm công và phân ca, hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình tạo bảng công của nhân viên, tiết kiệm thời gian và công sức.
Báo cáo thời gian làm việc: Hệ thống Dashboard cung cấp phân tích chi tiết về hoạt động chấm công và thời gian làm việc của nhân viên, giúp quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất làm việc và tối ưu hóa lịch trình công việc.

Quản lý đơn từ - nghỉ phép

Nhân viên có thể tạo đơn từ và đề xuất trực tiếp trên ứng dụng di động, bao gồm các yêu cầu như nghỉ phép, giải trình, tăng ca và nhiều yêu cầu khác.
Hệ thống cho phép tùy chỉnh theo các chính sách nghỉ phép và các quy định đa dạng của từng doanh nghiệp, giúp quản lý nhân sự dễ dàng tuân thủ thực hiện.
Cho phép xuất và in các biểu mẫu đối với các nghiệp vụ cần thiết như đơn nghỉ phép, HDLD, hồ sơ nhân viên, yêu cầu điều động và đề nghị tạm ứng...
 

Quản lý đào tạo

Quản lý quá trình đào tạo nội bộ: Hệ thống cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý quá trình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. Bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình đào tạo nội bộ chuẩn xác.
Quản lý quá trình đào tạo bên ngoài: GREENSYS ERP cung cấp chức năng quản lý quá trình đào tạo bên ngoài, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đào tạo từ các tổ chức hoặc đối tác bên ngoài một cách linh hoạt và hiệu quả.
Quản lý văn bằng và chứng chỉ: Văn bằng và chứng chỉ của nhân sự được phân loại và tổng hợp có tổ chức. Nhân viên có thể dễ dàng quản lý, cập nhật thông tin về các văn bằng, chứng chỉ của mình trong hệ thống.
In chứng chỉ: Đây là tính năng đặc biệt giúp người dùng dễ dàng thao tác tạo và phát hành các chứng chỉ đào tạo tự động, tăng tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quản lý đào tạo của doanh nghiệp.

   

Quản lý lương - thưởng - phúc lợi

Cơ cấu lương: Hệ thống cho phép xây dựng và quản lý công thức tính lương phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, có thể phân bổ chính xác lương cho từng nhân viên, bộ phận hoặc chi nhánh một cách linh hoạt.
Thiết kế phiếu lương: Thiết kế các phiếu lương phù hợp với nhu cầu và mong muốn cụ thể của doanh nghiệp hoặc từng bộ phận, giúp quá trình quản lý lương trở nên minh bạch.
Tự động hóa bảng lương: Hệ thống tự động chạy bảng lương hàng tháng, hàng ngày hoặc hàng tuần cho toàn bộ công ty hoặc từng bộ phận cụ thể. Liên kết với hệ thống tài khoản phân hệ tài chính kế toán để thực hiện thanh toán và gửi phiếu lương cho nhân viên.
Quản lý thuế: Hỗ trợ kê khai và tính toán thuế, giúp nhân viên hiểu rõ các lợi ích mà họ có thể tận dụng thông qua việc ghi lại các tờ khai thuế và quản lý quy trình một cách liền mạch.
Phúc lợi: Tính năng tính toán các chính sách phúc lợi cho nhân viên như lương tháng 13, chế độ nghỉ phép, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác...theo cơ cấu từng doanh nghiệp, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý.

Dùng thử miễn phí 1 tháng

Cung cấp một hệ thống toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý nguồn nhân lực, tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự từ dự báo nhu cầu đến quá trình phát triển của nhân sự và quản lý chấm công, tính lương.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch nhân sự của công ty và nhu cầu cụ thể của từng phòng ban.
Quản lý nguồn CV: Tổ chức quản lý danh sách CV hồ sơ ứng viên một cách cẩn thận, tập trung vào việc xây dựng một nguồn ứng viên chất lượng và tiềm năng cho tương lai.
Phỏng vấn và đánh giá: Tổ chức lên kế hoạch các buổi phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, bao gồm cả phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến, để đánh giá kỹ năng, sự phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.
Quản lý quá trình thử việc: Lập kế hoạch công việc, theo dõi hiệu suất, quyết định chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng, và tích hợp với các quy trình HR khác. Điều này tăng cường hiệu quả và minh bạch trong quản lý nhân sự.
 

 

Quản lý thông tin nhân sự

Từ khi nhân sự gia nhập vào công ty cho đến lúc kết thúc công tác, hệ thống GREENSYS ERP cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển của nhân sự.
Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp: GREENSYS ERP giúp dự đoán nhu cầu nhân sự trên toàn doanh nghiệp, từ đó đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý nguồn lực nhân sự.
Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án: Với tính năng này, doanh nghiệp có thể quản lý và phân bổ nguồn lực nhân sự một cách chính xác và hiệu quả theo từng phòng ban, dự án cụ thể.
Điều động nhân sự: Quản lý quá trình điều chuyển nhân sự, ghi chép lịch sử công việc và thăng tiến trong hồ sơ nhân viên.
Khen thưởng & kỷ luật: Nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ nhận được khen ngợi và thưởng phù hợp. GREENSYS ERP theo dõi lịch sử hiệu suất công việc của từng nhân viên để đánh giá xứng đáng.
Thôi việc: Xây dựng quy trình rõ ràng cho việc thôi việc, bao gồm các biểu mẫu bàn giao, thủ tục chấm dứt hợp đồng và các báo cáo liên quan.

Yêu cầu demo 
 

 

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công: Với GREENSYS ERP sử dụng công nghệ chấm công tọa độ định vị GPS, từ đó doanh nghiệp có thể theo dõi và ghi nhận thông tin chấm công của nhân viên với dữ liệu thực chính xác, hiệu quả.
Tự động hóa bảng công: Dựa trên dữ liệu từ quá trình chấm công và phân ca, hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình tạo bảng công của nhân viên, tiết kiệm thời gian và công sức.
Báo cáo thời gian làm việc: Hệ thống Dashboard cung cấp phân tích chi tiết về hoạt động chấm công và thời gian làm việc của nhân viên, giúp quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất làm việc và tối ưu hóa lịch trình công việc.

 

Quản lý đơn từ - nghỉ phép

Nhân viên có thể tạo đơn từ và đề xuất trực tiếp trên ứng dụng di động, bao gồm các yêu cầu như nghỉ phép, giải trình, tăng ca và nhiều yêu cầu khác.
Hệ thống cho phép tùy chỉnh theo các chính sách nghỉ phép và các quy định đa dạng của từng doanh nghiệp, giúp quản lý nhân sự dễ dàng tuân thủ thực hiện.
Cho phép xuất và in các biểu mẫu đối với các nghiệp vụ cần thiết như đơn nghỉ phép, HDLD, hồ sơ nhân viên, yêu cầu điều động và đề nghị tạm ứng...
 

Quản lý đào tạo

Quản lý quá trình đào tạo nội bộ: Hệ thống cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý quá trình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. Bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình đào tạo nội bộ chuẩn xác.
Quản lý quá trình đào tạo bên ngoài: GREENSYS ERP cung cấp chức năng quản lý quá trình đào tạo bên ngoài, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đào tạo từ các tổ chức hoặc đối tác bên ngoài một cách linh hoạt và hiệu quả.
Quản lý văn bằng và chứng chỉ: Văn bằng và chứng chỉ của nhân sự được phân loại và tổng hợp có tổ chức. Nhân viên có thể dễ dàng quản lý, cập nhật thông tin về các văn bằng, chứng chỉ của mình trong hệ thống.
In chứng chỉ: Đây là tính năng đặc biệt giúp người dùng dễ dàng thao tác tạo và phát hành các chứng chỉ đào tạo tự động, tăng tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quản lý đào tạo của doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử 
 

   

Quản lý lương - thưởng - phúc lợi

Cơ cấu lương: Hệ thống cho phép xây dựng và quản lý công thức tính lương phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, có thể phân bổ chính xác lương cho từng nhân viên, bộ phận hoặc chi nhánh một cách linh hoạt.
Thiết kế phiếu lương: Thiết kế các phiếu lương phù hợp với nhu cầu và mong muốn cụ thể của doanh nghiệp hoặc từng bộ phận, giúp quá trình quản lý lương trở nên minh bạch.
Tự động hóa bảng lương: Hệ thống tự động chạy bảng lương hàng tháng, hàng ngày hoặc hàng tuần cho toàn bộ công ty hoặc từng bộ phận cụ thể. Liên kết với hệ thống tài khoản phân hệ tài chính kế toán để thực hiện thanh toán và gửi phiếu lương cho nhân viên.
Quản lý thuế: Hỗ trợ kê khai và tính toán thuế, giúp nhân viên hiểu rõ các lợi ích mà họ có thể tận dụng thông qua việc ghi lại các tờ khai thuế và quản lý quy trình một cách liền mạch.
Phúc lợi: Tính năng tính toán các chính sách phúc lợi cho nhân viên như lương tháng 13, chế độ nghỉ phép, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác...theo cơ cấu từng doanh nghiệp, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý.

Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

Cung cấp một hệ thống toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý nguồn nhân lực, tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự từ dự báo nhu cầu đến quá trình phát triển của nhân sự và quản lý chấm công, tính lương.
Đăng ký dùng thử
 

Quản lý tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch nhân sự của công ty và nhu cầu cụ thể của từng phòng ban.
Quản lý nguồn CV: Tổ chức quản lý danh sách CV hồ sơ ứng viên một cách cẩn thận, tập trung vào việc xây dựng một nguồn ứng viên chất lượng và tiềm năng cho tương lai.
Phỏng vấn và đánh giá: Tổ chức lên kế hoạch các buổi phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, bao gồm cả phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến, để đánh giá kỹ năng, sự phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.
Quản lý quá trình thử việc: Lập kế hoạch công việc, theo dõi hiệu suất, quyết định chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng, và tích hợp với các quy trình HR khác. Điều này tăng cường hiệu quả và minh bạch trong quản lý nhân sự.
 

 

Quản lý thông tin nhân sự

Từ khi nhân sự gia nhập vào công ty cho đến lúc kết thúc công tác, hệ thống GREENSYS ERP cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển của nhân sự.
Dự báo nhân sự toàn doanh nghiệp: GREENSYS ERP giúp dự đoán nhu cầu nhân sự trên toàn doanh nghiệp, từ đó đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý nguồn lực nhân sự.
Định biên nhân sự theo từng phòng ban, dự án: Với tính năng này, doanh nghiệp có thể quản lý và phân bổ nguồn lực nhân sự một cách chính xác và hiệu quả theo từng phòng ban, dự án cụ thể.
Điều động nhân sự: Quản lý quá trình điều chuyển nhân sự, ghi chép lịch sử công việc và thăng tiến trong hồ sơ nhân viên.
Khen thưởng & kỷ luật: Nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ nhận được khen ngợi và thưởng phù hợp. GREENSYS ERP theo dõi lịch sử hiệu suất công việc của từng nhân viên để đánh giá xứng đáng.
Thôi việc: Xây dựng quy trình rõ ràng cho việc thôi việc, bao gồm các biểu mẫu bàn giao, thủ tục chấm dứt hợp đồng và các báo cáo liên quan.

Yêu cầu demo 

 

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công: Với GREENSYS ERP sử dụng công nghệ chấm công tọa độ định vị GPS, từ đó doanh nghiệp có thể theo dõi và ghi nhận thông tin chấm công của nhân viên với dữ liệu thực chính xác, hiệu quả.
Tự động hóa bảng công: Dựa trên dữ liệu từ quá trình chấm công và phân ca, hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình tạo bảng công của nhân viên, tiết kiệm thời gian và công sức.
Báo cáo thời gian làm việc: Hệ thống Dashboard cung cấp phân tích chi tiết về hoạt động chấm công và thời gian làm việc của nhân viên, giúp quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất làm việc và tối ưu hóa lịch trình công việc.

 

Quản lý đơn từ - nghỉ phép

Nhân viên có thể tạo đơn từ và đề xuất trực tiếp trên ứng dụng di động, bao gồm các yêu cầu như nghỉ phép, giải trình, tăng ca và nhiều yêu cầu khác.
Hệ thống cho phép tùy chỉnh theo các chính sách nghỉ phép và các quy định đa dạng của từng doanh nghiệp, giúp quản lý nhân sự dễ dàng tuân thủ thực hiện.
Cho phép xuất và in các biểu mẫu đối với các nghiệp vụ cần thiết như đơn nghỉ phép, HDLD, hồ sơ nhân viên, yêu cầu điều động và đề nghị tạm ứng...
 

Quản lý đào tạo

Quản lý quá trình đào tạo nội bộ: Hệ thống cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý quá trình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. Bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình đào tạo nội bộ chuẩn xác.
Quản lý quá trình đào tạo bên ngoài: GREENSYS ERP cung cấp chức năng quản lý quá trình đào tạo bên ngoài, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đào tạo từ các tổ chức hoặc đối tác bên ngoài một cách linh hoạt và hiệu quả.
Quản lý văn bằng và chứng chỉ: Văn bằng và chứng chỉ của nhân sự được phân loại và tổng hợp có tổ chức. Nhân viên có thể dễ dàng quản lý, cập nhật thông tin về các văn bằng, chứng chỉ của mình trong hệ thống.
In chứng chỉ: Đây là tính năng đặc biệt giúp người dùng dễ dàng thao tác tạo và phát hành các chứng chỉ đào tạo tự động, tăng tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quản lý đào tạo của doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử 
 

   

Quản lý lương - thưởng - phúc lợi

Cơ cấu lương: Hệ thống cho phép xây dựng và quản lý công thức tính lương phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, có thể phân bổ chính xác lương cho từng nhân viên, bộ phận hoặc chi nhánh một cách linh hoạt.
Thiết kế phiếu lương: Thiết kế các phiếu lương phù hợp với nhu cầu và mong muốn cụ thể của doanh nghiệp hoặc từng bộ phận, giúp quá trình quản lý lương trở nên minh bạch.
Tự động hóa bảng lương: Hệ thống tự động chạy bảng lương hàng tháng, hàng ngày hoặc hàng tuần cho toàn bộ công ty hoặc từng bộ phận cụ thể. Liên kết với hệ thống tài khoản phân hệ tài chính kế toán để thực hiện thanh toán và gửi phiếu lương cho nhân viên.
Quản lý thuế: Hỗ trợ kê khai và tính toán thuế, giúp nhân viên hiểu rõ các lợi ích mà họ có thể tận dụng thông qua việc ghi lại các tờ khai thuế và quản lý quy trình một cách liền mạch.
Phúc lợi: Tính năng tính toán các chính sách phúc lợi cho nhân viên như lương tháng 13, chế độ nghỉ phép, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác...theo cơ cấu từng doanh nghiệp, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý.

Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

Kết nối với chúng tôi