Công ty Watami (Nhật Bản) triển khai phần mềm Infor Cloud ERP nhằm chuẩn hóa kinh doanh

The Watami Group of companies (mà đứng đầu là Công ty Watami) là doanh nghiệp thực phẩm tích hợp điều hành nhiều nhà hàng và dịch vụ giao đồ ăn. Tập đoàn hiện đang làm việc trên tinh thần “Cải cách hàng hóa”, một tập hợp các biến đổi để cho phép các cấu trúc kiếm tiền tốt hơn và các quyết định quản lý dựa trên dữ liệu trong thời gian thực, thông qua nền tảng quản lý chuỗi cung ứng được tối ưu hóa. Mục đích là để thực hiện một chương trình năng lượng tái tạo dựa vào sự ủng hộ của những gì được biết đến tại Nhật Bản như là “mô hình công nghiệp hóa lần thứ sáu” (Mô hình công nghiệp hóa thứ sáu là một mô hình quản lý để tích hợp theo chiều dọc các hoạt động của Watami thông qua các lĩnh vực chính là chăn nuôi, chăn nuôi bò sữa và chăn nuôi hữu cơ; các lĩnh vực thứ cấp của sản xuất và chế biến; và các lĩnh vực phân phối và bán lẻ).

Watami đã chọn Infor Cloud Suite F & B vì khả năng thúc đẩy tiêu chuẩn hóa kinh doanh thông qua các chức năng dành riêng cho ngành và nhằm xây dựng một nền tảng để phân tích dữ liệu. Vào tháng 10 năm 2019, Watami đã phát trực tiếp tại 3 trong số các trang web nội địa của mình với hệ thống quản lý chuỗi cung ứng dựa trên đám mây dựa trên Infor CloudSuite F & B. Đến tháng 2 năm 2020, Watami sẽ triển khai hệ thống cho tất cả 11 nhà máy chế biến thực phẩm của mình trên khắp Nhật Bản, phục vụ các doanh nghiệp cung cấp bữa ăn và nhà hàng.

Việc áp dụng Infor CloudSuite F & B đã cho phép Watami thống nhất số lượng mặt hàng trên toàn công ty, trong đó trước đây một mặt hàng có nhiều mã và để xác định công thức nấu ăn đa cấp tùy thuộc vào quy trình, trước đây chúng là cấp đơn. Điều này đã giúp chuẩn hóa các quy trình kinh doanh và định nghĩa dữ liệu trong quản lý sản xuất. Kết quả là, Infor CloudSuite F & B đã xây dựng nền tảng của quản lý dựa trên dữ liệu để cho phép tính toán chi phí và lập kế hoạch sản xuất tiên tiến.

Kết nối với chúng tôi